Sunday, June 23, 2013

Palipat-lipat na naman

Di ko alam kung pagod ang isipan o ang katawan sa taon-taon nalang na paglilipat ng bahay. Bawat taon yata mula ng kami ay maikasal ang aming paglilipat-bahay. Sa loob ng aming limang taon na mag-asawa nakakalimang lipat na din kami.

--nakakapagod din.

Every Blessing that YOU poured out...turns back to Praise...!

No comments: